Jubileuszowa XX aukcja charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem Zakładu Karnego w Sieradzu.

Funkcjonariusze sieradzkiej Służby Więziennej po raz kolejny dzielą się swoją wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu radzenia sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów.

Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu uczestniczył w uroczystych obchodach 79. rocznicy rozstrzelania Sieradzkich Zakładników.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Sieradzu udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom niebezpiecznego wypadku drogowego.

Wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia resortowe dla sieradzkich funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Zakład Karny w Sieradzu uczestniczył w uroczystościach z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej