Okres Świąt Bożego Narodzenia w więzieniu to czas szczególny zarówno dla osadzonych, jak również funkcjonariuszy, którzy obciążeni są dodatkowymi obowiązkami. W tym szczególnych dniach tradycyjnie w organizację życia kulturalnego na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich włączyło się kilka grup wyznaniowych oraz działające na terenie „dwójki” stowarzyszenia.

Od 18 do 20 grudnia br. na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich materiał filmowy do serialu dokumentalnego „Służba Więzienna” realizowała telewizja TVN Turbo. Film „Służba Więzienna” jest kontynuacją popularnego serialu „Zakład Karny”.

Z inicjatywy Zarządu Terenowego NSZZ FiPW działającego przy Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich 15 grudnia br. zorganizowano wycieczkę do Republiki Czeskiej na jarmark świąteczny w Ołomuńcu. W wycieczce uczestniczyli pracownicy i funkcjonariusze naszej jednostki wraz z rodzinami.

10 grudnia br. z inicjatywy Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przy Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich zorganizowano imprezę mikołajkową połączoną z wręczaniem paczek.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dział penitencjarny strzeleckiej „dwójki” zorganizował na terenie jednostki widzenie okolicznościowe dla osadzonych i ich rodzin. W spotkaniu mikołajkowym uczestniczyły także studentki koła naukowego „Dwa Światy” z Uniwersytetu Opolskiego.

11 listopada br. pod Pomnikiem Ofiar i Przemocy w Strzelcach Opolskich odbyły się lokalne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w których uczestniczyli także przedstawiciele obu strzeleckich zakładów karnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej