Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich 14 maja br. odwiedzili studenci wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, działający w Studenckiej Poradni Prawnej „Klinika Prawa”.

Święto 3 Maja

04.05.2019

W obchodach Święta Konstytucji zorganizowanych 3 maja br. przez władze miasta i powiatu strzeleckiego uczestniczyła delegacja reprezentująca obie miejscowe jednostki penitencjarne.

2 maja br. na Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich odbyła się uroczystość z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jej organizatorami byli: Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc. Na Placu Żeromskiego nie zabrakło również przedstawicieli więziennictwa.

17 kwietnia br. Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich w ramach zajęć terenowych odwiedzili studenci drugiego stopnia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu o specjalności resocjalizacja – socjoterapia.

11 kwietnia br. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbyły się Strzeleckie Targi Pracy. Wśród licznych pracodawców swoją ofertę zaprezentowały również Zakłady Karne nr 1 i 2 ze Strzelec Opolskich.

W 2019 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich zorganizowanych zostanie 10 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej