18 lutego br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyło się nadanie wyższych stopni uczniom kształcących się w klasach mundurowych.

15 lutego br. na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich odbyło się szkolenie przewodników psów specjalnych. Uczestniczyli w nim funkcjonariusze z jednostek okręgu opolskiego oraz policjant KPP w Kluczborku.

Po 27 latach służby na zaopatrzenie emerytalne odszedł podinsp. Witold Apoliniarski, Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele kierownictwa strzeleckich zakładów karnych.

8 stycznia br. grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rzędowicach miała możliwość poznania z drugiej strony murów Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

4 stycznia br. grupa studentów kierunku pedagogiki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu miała możliwość poznania z drugiej strony murów Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

W 2019 roku planujemy przeprowadzić na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich 11 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej