W dniu 6 marca 2022 roku w Gliwicach odbyła się X edycja największego biegu pamięci w Polsce -„Tropem Wilczym” - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Dzisiejszego dnia, obok uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który honoruje i upamiętnia żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego. Działającego w latach 1944 - 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - z którym Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich prowadzi ścisłą wspólpracę - odbyła się impreza "X Bieg Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych".

Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Upamiętnia on tych, którzy po II Wojnie Światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Łukasz Górny powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich mjr. Krzysztofa Sitnika.

Święto Służby Więziennej przypada 8 lutego, w rocznicę powołania więziennictwa. 103 lata temu, właśnie 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret „W sprawie tymczasowych przepisów więziennych”. To pierwszy akt prawny regulujący organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Mimo tymczasowego charakteru tego aktu prawnego i krótkiego, bo dziesięcioletniego obowiązywania, utworzył zręby polskiego systemu...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej