Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Kilkadziesiąt nowych etatów do służby w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi. Szczegóły w zakładce PRACA lub w linku poniżej.

Kolejny raz liczymy na DUŻE SERCA funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi i Oddziału Zewnętrznego w Łodzi. Tym razem pomagamy tym, którzy o tę pomoc nie potrafią poprosić.

Przedstawiciel Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi mjr Paweł Malinowski wziął udział w Ogólnopolska konferencji naukowej „…są w Łodzi serca gorące…”. W setną rocznicę powołania Archidiecezji łódzkiej”

Tym razem umowa podpisana w związku z programem „Praca dla więźniów” obejmuje prace porządkowe w wagonach pociągów.

KOMUNIKAT

30.11.2021

Zmiana zasad udzielania widzeń

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej