Program resocjalizacyjny sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych to coś więcej niż działania ukierunkowane na proekologiczne postawy osadzonych

Umowa o zatrudnienie osadzonych kobiet w firmie AQ Wiring System przedłużona o kolejne 2 lata.

W dniu 27 czerwca 2022 roku funkcjonariuszka Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi dokonała obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy.

20 lipca 2022 roku odbyły się łódzkie wojewódzkie obchody Święta Policji. Główne uroczystości miały miejsce na terenie Instytutu Europejskiego w Łodzi. Ceremonię poprzedziło złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi w intencji policjantów i pracowników łódzkiego garnizonu policji.

W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi trwa szkolenie w którym biorą udział osadzeni mężczyźni. Przedsięwzięcie zrealizowane jest dzięki środkom z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszy Sprawiedliwości

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby."

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej