Służba Więzienna resocjalizuje sprawców przemocy, równolegle prowadząc także oddziaływania terapeutyczne pomagające jej ofiarom. Niezależnie od podmiotu oddziaływań korekcyjnych i naprawczych mają one na celu kształtowanie postaw, które pozwolą powrócić i funkcjonować poprawnie w społeczeństwie.

Funkcjonariusze grudziądzkiej Służby Więziennej spotkali się z mieszkańcami miasta podczas uroczystości 10-lecia stowarzyszenia „ZNAK”.

Grudziądzka drużyna strzelecka zajęła I miejsce w Okręgowych Mistrzostwach Służby Więziennej okręgu bydgoskiego w strzelectwie sportowym.

Izba historii i Pamięci oraz Kościół Reformatów mieszczące się na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu są częścią programu "Patriotyzm Jutra" realizowanego w Grudziądzu.

Funkcjonariuszka Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu po raz trzeci zdobyła Mistrzostwo Służby Więziennej w biegu przełajowym o Puchar Ministra Sprawiedliwości.

Sprzątamy świat

16.09.2023

Jak co roku Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu aktywnie włączył się w akcje "Sprzątania świata".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej