Służba Więzienna w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości rozpoczęła projekt pt. "Kształtowanie postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych młodzieży". W grudziądzkim Zakładzie Karnym nr 1 odbyły się już 4. cykle zajęć z uczniami klas mundurowych.

28 października br. mjr Krystian Wasiński - Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu wraz z  Karolem Pawlickim - Nadleśniczym Nadleśnictwa Dąbrowa podpisali umowę o zatrudnienie skazanych w ramach ministerialnego programu "Praca dla więźniów".

Po raz dziesiąty grudziądzka Służba Więzienna wraz z innymi służbami mundurowymi oddała krew.

Przed zbliżającym się Świętem Zmarłych skazani sprzątają samotne groby grudziądzkiego cmentarza. Pracują na rzecz lokalnej społeczności spłacając dług społeczny.

Osadzone z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych posprzątały las w Golubiu Dobrzyniu, będący częścią Zielonych Płuc Polski.

#sadziMy las

22.10.2021

Funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w akcji sadzenia lasu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej