Według wskaźników z grudnia 2017 r. Zakład Karny w Grądach Woniecko znajduje się w pierwszej dziesiątce pod względem powszechności zatrudnienia osadzonych

W grudniu bieżącego roku Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach Woniecko ppłk Robert Dąbrowski podpisał kolejne porozumienie w sprawie zatrudnienia osadzonych

Załoga Zakładu Karnego w Grądach Woniecko włączyła się w przedświąteczne akcje kierowane ku najbardziej potrzebującym

Doskonalenie metod i technik likwidacji zagrożeń

Powiatowe obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Z dniem 1 października 2017 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku powołał nowego Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej