Służba Więzienna pod względem wzrostu wynagrodzeń musi być zawsze traktowana tak samo jak inne służby mundurowe. Takie zdecydowane stanowisko Ministra Sprawiedliwości było respektowane od 2015 roku z korzyścią dla blisko 30 tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Profilaktyka zdrowotna w związku z sytuacją epidemiologiczną

Wizyta była doskonałą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń w prowadzonej pracy resocjalizacyjnej.

VII Mistrzostwa Służby Więziennej z udziałem załogi Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim.

KARTKI Z WAKACJI

09.09.2021

..."ja tam jeszcze będę"

TrZeŹwOść

31.08.2021

Sierpień miesiącem abstynencji narodowej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej