Odznaka Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi dla funkcjonariusza gorzowskiej jednostki.

„Zatrudnionych będzie 50 więźniów”

Major Grzegorz Chudzik z dniem 18 czerwica 2021r. został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

Uczestniczyliśmy w Programie IX Konferencji Młodzieży – Wakacje bez zagrożeń” pod hasłem: „Największym powodem do chwały nie jest nigdy nie upaść, ale umieć podnieść się za każdym razem, kiedy upadniemy” – Konfucjusz.

Z okazji Dnia Dziecka przygotowano program...

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej