W dniu 23 kwietnia funkcjonariusz Zakładu Karnego w Czarnem przekazał dla Schroniska dla zwierząt w Szczecinku materace dla psów i kotów.

W dniu 22 kwietnia 2020r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem przekazali na ręce Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem 150 maseczek. Inicjatywa odbywa się w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga.

KOMUNIKAT

21.04.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Chwała bohaterom

20.04.2020

W OZ Szczecinek powstaje mural o tematyce patriotycznej.

W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19 w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Czarnem wprowadzone zostało kształcenie w trybie nauki zdalnej.

W dniu 10.04.2019 r. już po raz ósmy w naszej jednostce miał miejsce finał ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Pisanka Wielkanocna”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej