Realizacja programu „Praca dla więźniów”

Współpraca z Instytucją Artystyczną Województwa podlaskiego

Skazani ponownie remontowali i porządkowali teren bazy harcerskiej w Borkach

Hero Run Stadion, to akcja społeczna, w którą tradycyjnie zaangażował się Zakład Karny w Białymstoku

Służba Więzienna podczas uroczystości w Białymstoku

W miesiącu sierpniu br. Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku por. dr Mariusz Kuryłowicz został powołany do zacnego grona recenzentów zewnętrznych kwartalnika „Probacja”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej