W Zakładzie Karnym w Żytkowicach w 2018 roku przeprowadzone zostały kursy w związku z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja - Rozwój.

Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz…

Osadzeni z Zakładu Karnego w Żytkowicach złożyli życzenia świąteczne mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach

W Zakładzie Karnym w Żytkowicach w ramach programu readaptacji społecznej prowadzone były warsztaty pod nazwą „ Wyślij Kartkę do Seniora”

28 listopada br. na terenie Zakładu Karnego w Żytkowicach w ramach ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania kwi przez służby mundurowe pod hasłem „Nasza krew – nasza Ojczyzna” gościł mobilny punkt poboru krwi

W dniu 24.11.2018 roku w Lublińcu rozegrano 15-tą edycję legendarnego Maratonu Komandosa, nie zabrakło w nim naszego funkcjonariusza Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej