W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu prowadzony jest kurs o profilu Brukarz. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczynia się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym. Udział w kursie zwiększa prawdopodobieństwo odnalezienia się skazanych na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

W ramach projektu POWER realizowany jest w służewieckiej jednostce kurs zawodowy o profilu malarz.

W dniu 23 sierpnia 2020 r. dobiegł końca program resocjalizacji „Bez agresji” dla recydywistów penitencjarnych z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy oraz kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych

Starszy Oddziałowy Działu Ochrony Zakładu Karnego w Siedlcach st. sierż. Jarosław Zasowski zajął III miejsce w zawodach crossfit "LOGinLAB” Krotoszyn 2020 (start drużynowy - kategoria „Soul Brothers”).

POWER w Areszcie

16.08.2020

Areszt Śledczy w Grójcu, po przerwie spowodowanej ograniczeniami związanymi z epidemią koronawirusa, rozpoczął kolejny cykl szkoleń zawodowych dla skazanych. Aktualnie 12 osadzonych uczestniczy w kursie zawodowym technolog robót wykończeniowych w budownictwie, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Międzynarodowy Dzień Młodzieży został ustanowiony 17 grudnia 1999 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wniosek Światowej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Sprawy Młodzieży (uchwała nr 54/120). Obchodzony jest corocznie 12 sierpnia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej