23 czerwca podczas uroczystego apelu uczniowie odebrali certyfikaty ukończenia klas mundurowych. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Brzegu gościli na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu.

Dzień Dziecka jeszcze się nie skończył. Tym razem, z inicjatywy wychowawczyń z Aresztu Śledczego w Opolu skazane spotkały się własnymi z dziećmi.

W dniu 21.06.2022r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie jednym z wystawców był Areszt Śledczy w Dzierżoniowie.

W odpowiedzi na zgłaszaną potrzebę uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej, którzy wraz z rodzicami i nauczycielami zakładają przy swojej szkole ogród, nasi funkcjonariusze zmotywowali osadzonych z Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu Oddziału Zewnętrznego w Oleśnicy do pomocy w przygotowaniu elementów do niego. Osadzeni pod okiem terapeuty wykonali dla nich trzy solidne domki dla owadów oraz aż 23 znaczniki z nazwami...

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Brzegu i Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie zostali zaproszeni do wzięcia udziału w zorganizowanych przez w Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Brzegu, „Dniach Kariery”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej