Bunt w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, pożar, próba ucieczki i wymiana ognia przed murami więzienia..... Tak w skrócie wyglądał scenariusz ćwiczeń ochronnych, które odbyły się 8 października br. w Zakładzie Karnym w Kwidzynie.

W sobotę 12 października br. funkcjonariusze Służby Więziennej z całej Polski wraz z rodzinami zgromadzili się na Jasnej Górze. W gdańskiej pielgrzymce uczestniczył Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku, ppłk Adam Poćwiardowski, kapelani i funkcjonariusze z jednostek penitencjarnych okręgu gdańskiego.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Z tej okazji ppłk Adam Poćwiardowski, Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku oraz płk Jan Morozowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie złożyli nauczycielom i pracownikom Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie podziękowania za trud i zaangażowanie w pracę edukacyjno-wychowawczą prowadzoną z osobami pozbawionymi wolności.

Rokrocznie w dniu 12 października obchodzony jest Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów. Z tej okazji w piątek 11 października w naszej jednostce pojawili się pracownicy Hospicjum im. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku.

Funkcjonariusze Służby Więziennej wraz ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego opracowali i zrealizowali na terenie jednostek penitencjarnych program resocjalizacji sprzyjający readaptacji społecznej skazanych pt.: „ZKultura” – „sztuka życia” w warunkach izolacji więziennej i poza nią.

29 września o godzinie 13.00. na cmentarzu w Lesie Szpęgawskim rozpoczęły się uroczystości upamiętniające pomordowanych mieszkańców Pomorza w latach 1939 – 1940. Podczas uroczystości odsłonięto pomnik upamiętniający bestialsko zamordowane ofiary. W czasie uroczystości Służbę Więzienną reprezentował z-ca dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd., mjr Marian Szałkowski.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej