W ramach programu readaptacyjnego „Tacy sami-za kratami” wielokrotny medalista w tenisie stołowym spotkał się ze skazanymi.

Więzienna cela, pokaz sprzętu i pies specjalny Aron- to tylko niektóre z atrakcji jakie na Nocy Muzeów przygotowali więziennicy z Czerwonego Boru. Pracę Służby Więziennej mógł poznać każdy kto 18 maja odwiedził gmach łomżyńskiego Sądu Okręgowego.

Kolejna akcja oddawania krwi zorganizowana przez Areszt Śledczy w Hajnówce

Skazani ponownie remontowali i porządkowali teren bazy harcerskiej w Borkach. Pomoc skazanych przy pracach społecznych na rzecz hufca ZHP umożliwia porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Białymstoku a ZHP Chorągwią Białostocką.

10 maja 2019r. ppłk Zbigniew Jankowski został oddelegowany do pełnienia obowiązków na stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

Czujny nos Nobla

08.05.2019

Kontrola paczki higieniczno-odzieżowej dokonana w dniu 7 maja 2019 roku udaremniła przemyt substancji niedozwolonych na teren Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej