Ranking kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: młodszy wychowawca działu penitencjarnego.

Zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Nysie mjr Arkadiusz Komar złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Pies specjalny Gabi, której służbowe imię to Nabi, z Zakładu Karnego w Głubczycach w trakcie kontroli korespondencji do skazanych zaznaczyła jedną z przesyłek. Okazało się, że w materiałach piśmienniczych znajdują się trefne flamastry.

Kolejną próbę przemytu ujawnił funkcjonariusz patrolujący teren Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich. W niebieskiej folii przez ogrodzenie na teren więzienia przerzucono 138 gramów amfetaminy i 16 gramów marihuany.

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu sierż. Bartosz Duda, młodszy wychowawca działu penitencjarnego Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich otrzymał odznakę "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

Od wielu lat w Zakładzie Karnym w Głubczycach, zgodnie z przyjętą tradycją i społecznym zapotrzebowaniem, prowadzona jest szeroko rozumiana działalność charytatywna i pomocowa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej