2019 rok okazał się nie tylko pracowity, ale również przełomowy dla grupy teatralnej „IMPRO” działającej w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności „TEATR za KRATĄ”.

Jak zrobić karierę w koszykówce ?, ile dziennie trenować ?, co i jak jeść ? oraz jak zrealizować swoje marzenia ? To tylko niektóre z pytań, jakie Panu Łukaszowi Koszarkowi zadali osadzeni w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

18 grudnia w Zakładzie Karnym w Krzywańcu przeprowadzono ćwiczenia ochronno-obronne, których celem było doskonalenie procesu decyzyjnego w sytuacjach kryzysowych oraz umiejętności współdziałania jednostki organizacyjnej Służby Więziennej z innymi służbami w zakresie likwidacji możliwych do wystąpienia form zagrożeń bezpieczeństwa w zakładzie karnym

W ramach realizacji programu readaptacji społecznej ''Most ku Trzeźwości'' gościliśmy na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu grupę młodzieży uczącej się w klasach prawnych o charakterze kryminologiczno- resocjalizacyjnym w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu

Szukasz stałej i stabilnej pracy? Wybierz mądrze! Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej!

W dniu 25 listopada br. gościliśmy w Domu dla Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu mł. ogn. Łukasza Jęcz oraz ogn. Piotra Witkowskiego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej