Z dniem 14 czerwca 2021 roku planowane jest przywrócenie widzeń z dziećmi z zachowaniem reżimu sanitarnego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

Komunikat

28.05.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W związku z planowanym przywróceniem z dniem 1 czerwca 2021 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

Taka kawa ...

14.05.2021

Dzień 13 maja 2021 roku nie będzie mile wspominał osadzony, u którego w trakcie kontroli rzeczy osobistych na bramie jednostki ujawniono telefon komórkowy, kartę SIM oraz kartę pamięci.

W dniu 8 maja przy pomniku Żołnierza Polskiego na Placu Zwycięstwa w Słupsku przedstawiciele m.in. samorządu, środowisk kombatanckich, delegacji słupskich służb mundurowych oraz mieszkańcy miasta uroczyście obchodzili 76 rocznicę zakończenia II wojny światowej.

Komunikat

07.05.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej