Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Lityński odwiedził Oddział Zewnętrzny w Słońsku Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim.

STOP PRZEMOCY

03.12.2018

Skazani zdobywają kwalifikacje, uczestnicząc w kursie zawodowym realizowanym w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Początek listopada to kolejny krok w zwiększeniu zatrudnienia w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku w ramach programu "Praca dla Więźniów".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej