Wernisaż „Słońsk zapisany w drewnie”.

W dniu 24.05.2018 r. skazani w ramach zezwolenia z art. 91 pkt 4 KKW skorzystali z boisk rekreacyjnych zlokalizowanych poza terenem jednostki.

Obecnie w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku trwa kolejny kurs zawodowy realizowany w ramach POWER 2014-2020. W szkoleniu uczestniczy 12 skazanych. Osadzeni podczas szkolenia zdobywają wiedzę i kwalifikacje niezbędne w zawodzie brukarza.

Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku.

Formy udzielania pomocy po opuszczeniu zakładu karnego.

W dniu 27 kwietnia 2018 r. w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku odbyło się spotkanie z prof. Jackiem Kurzępą - socjologiem, naukowcem, wykładowcą akademickim, badaczem patologii młodzieży, autorem książek.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej