W Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Poznaniu przeprowadzono praktyczne ćwiczenia ochronne przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

POWER 2018

20.11.2018

W Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu na rok 2018 zakończyła się realizacja projektu pt. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

Zespół redakcyjny dwumiesięcznika OZ Głos zadecydował o wzięciu udziału w konkursie „Szpalty za kratą” organizowanym po raz czwarty przez Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu.

11 listopada 2018 roku o godzinie 11:11 rozpoczął się w Poznaniu największy w Polsce Bieg Niepodległości.

ROTACJA

05.11.2018

W OZ w Poznaniu odbył się koncert grupy Rotacja, którą tworzą osadzeni z tutejszego oddziału.

Spotkanie z byłym więźniem reżimu stalinowskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej