Edukacja historyczna to ważny element procesu readaptacji skazanych, dlatego też skazani z Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach z inicjatywy wychowawczyni oddziału mieli okazję uczestniczyć w wystawie poświęconej żołnierzom wyklętym oraz odwiedzić Muzeum Bambrów Poznańskich.

W dniu 27.02.2017 r. brązową odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” uhonorowany został pan Janusz Łakomiec - dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

W dniu 21.01.2017 r. dzięki inicjatywie Koła Naukowego Penitencjarystyki ,,Ex Lege” działającego przy Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotowano seans filmowy dla skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach.

W dniu 24.01.2017r. grupa osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach odwiedziła wystawy w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 oraz Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

W dniu 19 stycznia b.r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp. ppłk Zbigniew Dolata i Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach mjr Piotr Zdunowski wzięli udział w Noworocznym Spotkaniu Promocyjnym Gminy Pobiedziska zorganizowanym przez Burmistrz Pobiedzisk Dorotę Nowacką w Ośrodku Kultury.

Nieodłączną częścią okresu Bożego Narodzenia jest śpiewanie kolęd. Najpiękniejsze pastorałki rozbrzmiewają w kościołach całego świata, salach koncertowych, śpiewane są przy świątecznych szopkach oraz w domach przy wigilijnym stole.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej