Lekcja historii

13.04.2017

IPN z lekcją historii w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie

Niepełnosprawność bez barier - pod tym hasłem odbyło się w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie spotkanie skazanych z Panem Jackiem Dubickim - Mistrzem Polski i Wicemistrzem Europy 2016 Federacji WPF w kategorii kulturystyka niepełnosprawnych.

Osadzeni z Oddziału Zewnetrznego Aresztu Śledczego w Olsztynie dołożyli swoją "cegiełkę" do przygotowania ceremonii poświęcenia obiektu sali sportowej i odsłonięcia tablic pamiątkowych w Ośrodku Caritas w Rybakach.

W dniu 27 kwietnia 2016 roku już po raz drugi odbył się w Olsztynie Turniej Piłkarski o Puchar Równości Społecznej. Celem turnieju jest promowanie wśród osadzonych postaw tolerancji, równouprawnienia, wartości pro-równościowych oraz zasad fair-play, jak również aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia.

W kolejnym, piątym już roku funkcjonowania Kliniki Penitencjarnej studenci pedagogiki resocjalizacyjnej podejmują trud poznawania warsztatu pracy wychowawcy penitencjarnego w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej