Bezpieczny kierowca

13.09.2017

W dniu dzisiejszym zakończył się 2 – miesięczny program readaptacji skazanych pn. „Bezpieczny kierowca”, w którym brali udział osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie.

Areszt Śledczy w Olsztynie od 2013 roku realizuję przy współpracy w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD w Olsztynie i Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień Program readaptacji skazanych pn. „Bezpieczny kierowca”.

Dnia 25.07.2017r. obchodzono święto patronalne św. Krzysztofa - patrona kierowców. W inicjatywę włączył się również Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Olsztynie.

Areszt Śledczy w Olsztynie przystępuje do realizacji rządowego programu "Praca dla więźniów" i szuka przedsiębiorcy chętnego do zatrudnienia osadzonych w nowej hali na terenie oddziału zewnętrznego

Osadzeni wywiesili flagi na Osiedlu Mazurskim w Olsztynie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej