Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Krakowie – Nowej Hucie wsparli akcję z okazji Światowego Dnia Dziecka.

Wznowienie widzeń w zakładzie karnym w reżimie sanitarnym

Zakład Karny w Krakowie – Nowej Hucie przekazał miastom i gminom sprzęt łączności bezprzewodowej, który zostanie rozdysponowany do gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Kontynuacja obostrzeń epidemiczne

Recykling to nasza wspólna odpowiedzialność

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej