9 maja 2022 r. odbyło się ślubowanie funkcjonariuszy wstępujących w szeregi naszej formacji. Nowo przyjęci funkcjonariusze zasilili szeregi najliczniejszego w jednostce działu ochrony.

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni, nazywany także Wielkim, 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powszechnie znanej jako Konstytucja 3 maja.

Od pierwszych dni wojny resort sprawiedliwości wspiera uchodźców ukraińskich. Mamy pod opieką ok. 500 osób, a największa grupa przebywa tu, w ośrodku szkoleniowym Służby Więziennej w Ustce – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś po spotkaniu z dziećmi, które otrzymały prezenty z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy, obchodzonych w kościele wschodnim w tym roku 24 kwietnia

Oddział Zewnętrzny w Dobrowie od ponad 10 lat realizuje na terenie swojej jednostki kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach kompleksowego programu postpenitencjarnego o nazwie „Ocal życie”.

Dzieci coraz częściej interesują się pracą zawodową swoich rodziców i dziadków, próbują opowiadać o ich pracy. Dzielą się takimi informacjami z innymi dziećmi podczas zabaw.

22 marca przypada Światowy Dzień Wody. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej