Czarny wirus

14.05.2020

Z inicjatywy wychowawczyni skazani z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu nagrali piosenkę CZARNY WIRUS. Jeden z osadzonych napisał słowa, drugi muzykę i ostatecznie trzech skazanych zaśpiewało i zagrało na gitarze pokrzepiającą piosenkę, która w obliczu COVID-19 może nam dostarczyć otuchy.

Kadra penitencjarna z Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. zorganizowała zbiórkę funduszy i przekazała prace plastyczne osadzonych na aukcję internetową w celu wsparcia pacjentów i personelu szpitala jednoimiennego w Wolicy koło Kalisza

Od kilku lat wychowawczyni nagrywa wraz z osadzonymi z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu comiesięczne audycje dla Radio Rodzina. Najczęściej audycje nagrywane są w świetlicy oddziału, ale udało nam się także być kilka razy w siedzibie radia.

KOMUNIKAT

17.03.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy:

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Grupa teatralna EPIZOD z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu pod opieką wychowawcy, kpt. Mileny Garcarek kontynuuje działalność polegającą na resocjalizacji poprzez sztukę i zaprezentuje teksty Edwarda Stachury.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej