11 dzieci osadzonych oraz ich bliscy wzięli udział w spotkaniu rodzinnym ze skazanymi na terenie Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim

Z okazji Święta Niepodległości funkcjonariuszom ostrowskiego aresztu wręczone zostały akty nominacyjne, wyróżnienia i odznaczenia resortowe: „Za zasługi w pracy penitencjarnej”

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim pomagali, w ramach programu readaptacji "Pomagam, bo lubię", w organizacji XIII Halowych Lekkoatletycznych Mistrzostw Kalisza Osób Niepełnosprawnych

Grupa skazanych uczestniczyła w pogadance zatytułowanej: Kochajmy transport publiczny

Grupa prawie 20 skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem EURONAUKI

Skazany z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu, Adam J. zajął III miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. J. Geneta organizowanym przez Areszt Śledczy w Katowicach

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej