W dniu 23.12.2017 r. siedzibie Caritas Diecezji Kaliskiej odbyła się wigilia dla ponad 350 podopiecznych Kaliskiego Domu Opieki Caritas, w której uczestniczył także Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp, mjr Remigiusz Męcel

Oddział Zewnętrzny w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim zajął 3. miejsce w XIII Ogólnopolskim Przeglądzie na Audycję Radiowęzłową „Historia Żywa-Moja Mała Ojczyzna- Moja Rodzina-Ja”

Oddział Zewnętrzny w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim odwiedzili studenci Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

11 dzieci osadzonych oraz ich bliscy wzięli udział w spotkaniu rodzinnym ze skazanymi na terenie Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim

Z okazji Święta Niepodległości funkcjonariuszom ostrowskiego aresztu wręczone zostały akty nominacyjne, wyróżnienia i odznaczenia resortowe: „Za zasługi w pracy penitencjarnej”

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim pomagali, w ramach programu readaptacji "Pomagam, bo lubię", w organizacji XIII Halowych Lekkoatletycznych Mistrzostw Kalisza Osób Niepełnosprawnych

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej