27 marca 2019 roku w Urzędzie Miasta Działdowo odbyła się ogólnopolska zbiórka krwi.

20 marca 2019 roku odbyła się XVI Edycja Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości.

Na zaproszenie Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie w dniu 4 marca 2019 roku delegacja jednostki oraz grupa osadzonych uczestniczyła w prelekcji historycznej.

23 lutego delegacja jednostki oraz grupa osadzonych na zaproszenie Komendy Hufca ZHP w Działdowie uczestniczyła w obchodach Dnia Myśli Braterskiej.

19 grudnia delegacja jednostki oraz grupa osadzonych na zaproszenie Komendy Hufca ZHP w Działdowie uczestniczyła w harcerskiej wigilii.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej