Prawdą jest, że osoby, które czytają książki żyją więcej niż jeden raz. Dzień Miłośników Książek to inicjatywa mająca na celu popularyzację czytelnictwa. Warto zachęcać do przenoszenia się w inne światy dzięki słowu pisanemu.

31 lipca 2021 r. Muzeum Oręża Polskiego z Kołobrzegu wraz z Fundacją Rozwoju Regionalnego Bielik zorganizowało I Piknik Zimnowojennym na terenie byłej, poradzieckiej bazy wojskowej Podborsko 3001, znajdującej się nieopodal Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie.

Program „Praca dla Więźniów” to  realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

Kurs RKO

28.07.2021

W dniach 20-27 lipca 2021 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie odbyło się szkolenie dla osadzonych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs RKO realizowany był w ramach programu postpenitencjarnego „Ocal życie”, który jest adresowany głównie dla osadzonych odbywających karę za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu ludzkiemu.

Spotkanie

26.07.2021

W ostatnią sobotę w naszej jednostce przy współpracy z fundacją ,,Zastopuj” zostało zorganizowane spotkanie profilaktyczno - edukacyjne.

W ramach program edukacyjnego Zielono Mi z zakresu ekologii mającego na celu readaptację społeczną oraz kształtowanie umiejętności społecznych i poznawczych, prowadzona jest w Areszcie Śledczym w Koszalinie segregacja odpadów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej