W ramach realizowanego programu resocjalizacyjnego „I ty możesz zostać bohaterem” prowadzonego przez wychowawców, tym razem do Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach zostali zaproszeni przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej z Zawiercia.

Wojkowicka Służba Więzienna wzięła udział w posiedzeniu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zawiercie. Obrady dały możliwość szerokiego przedstawienia programu „Praca dla więźniów” lokalnym przedsiębiorcom.

17.05.2017 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach mjr Paweł Golanka oraz Burmistrz Miasta Myszków Pan Włodzimierz Żak podpisali umowę dotyczącą zatrudnienia skazanych.

Przedstawiciele wojkowickiej Służby Więziennej uczestniczyli w spotkaniu z lokalnymi przedsiębiorcami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu.

Z inicjatywy Kierującego Oddziałem Zewnętrznym w Ciągowicach Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach ppłk Hanny Ogonek-Obierzyńskiej na terenie jednostki penitencjarnej odbyła się Droga Krzyżowa.

W dniu 06.04.2017 roku w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach rozpoczęła się I edycja programu resocjalizacyjnego pt „I Ty możesz zostać bohaterem”. Inicjatorami programu są wychowawcy działu penitencjarnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej