W dniu 27.09.2017 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach mjr Paweł Golanka podpisał porozumienia z  Dyrektorem Zespołu Szkół w Porębie Beatą Mędrecką-Bańka oraz z Dyrektorem Zespołu Szkół w Łazach Marzeną Orzoł.

Funkcjonariusz z Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach (ZK Wojkowice) udzielił pomocy poszkodowanej w wypadku drogowym.

W zawierciańskiej Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się Jubileusz 55-lecia działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

W Zakładzie Karnym w Wojkowicach Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbyła się prelekcja dotycząca tematyki wojskowej.

W Oddziale Zewnętrznym Ciągowice zakończono realizację cyklu aktywizacyjno – szkoleniowego „kucharz – kelner” w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dnia 11.08.2017 roku w Zakładzie Karnym w Wojkowicach Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach została zaprezentowana osadzonym przebywającym w jednostce wystawa o tematyce Powstania Warszawskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej