Program „Praca dla Więźniów” został zainicjowanym w 2016 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz realizowany jest przez Służbę Więzienną. W głównej mierze polega on na szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. W ramach programu niemal 80% osadzonych z Oddziału Zewnętrznego przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy znalazło zatrudnienie.

19.04.2018r. pod nadzorem wychowawcy skazani uczestniczyli w akcji "sprzątanie świata", której celem jest przede wszystkim niesienie ogólnej świadomości o współodpowiedzialności za nasze środowisko.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej