26.10.2018 r. w ramach podpisanego porozumienia między Dyrektorem Aresztu Śledczego w Bydgoszczy a Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego, uczniowie Technikum Mundurowego klas o profilu Służby Więziennej i Policji mieli możliwość przyjrzenia się pracy funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostce penitencjarnej. Zapoznali się ze specyfiką i zasadami funkcjonowania zakładu karnego typu otwartego.

W ramach porozumienia z 2015 roku, zawartego pomiędzy Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Bydgoszczy a Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego, funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy w dniu 18 i 28 września  2018 roku, spotkali się z uczniami Szkoły Technicznej mieszczącej się w Kołaczkowie przy ul. Szkolnej 6 oraz w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 120.

Program „Praca dla Więźniów” został zainicjowanym w 2016 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz realizowany jest przez Służbę Więzienną. W głównej mierze polega on na szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. W ramach programu niemal 80% osadzonych z Oddziału Zewnętrznego przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy znalazło zatrudnienie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej