Pielęgnowanie tradycji historycznych, rodzinnych, religijnych oraz kształtowanie postaw prospołecznych i budowanie empatii to stały element oddziaływań wychowawczych.

Na cmentarzu Agrykola 13 kwietnia przy udziale elbląskiej Służby Więziennej odbyły się uroczystości z okazji 82. rocznicy Mordu Katyńskiego.

Z dniem 1 kwietnia elbląski areszt kieruje grupę osadzonych do wykonania prac dla Lasów Państwowych.

W obliczu niewymownej tragedii jaką jest wojna na Ukrainie Służba Więzienna podejmuje szereg działań pomocowych, organizuje zbiórki żywności, rzeczowe i pieniężne, funkcjonariusze oddają krew, oferują transport i schronienie w obiektach należących do SW.

11 marca 2022 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Braniewie, miało miejsce spotkanie robocze z przedstawicielami 9 Brygady Kawalerii Pancernej ze Służbą Więzienną okręgu olsztyńskiego.

Odprawa roczna

10.03.2022

9 marca br. w Areszcie Śledczym w Elblągu odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca miniony rok, z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie ppłk. Wojciecha Szczudło.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej