W polskich zakładach karnych każdego roku przebywa około 70 tys. osadzonych. Wśród tak dużej populacji znajdują się osoby, które są obdarzone dużym talentem plastycznym.

15 sierpnia to ważna data w corocznym kalendarzu świąt państwowych. Jako funkcjonariusze Służby Więziennej, swoją obecnością staramy się akcentować znaczenie Święta Wojska Polskiego jako rocznicy wydarzeń, które kształtowały naszą państwowość.

Jedną z umiejętności, którą powinni opanować funkcjonariusze SW, jest właściwe stosowanie technik interwencyjnych pozwalających prawidłowo zachować się w przypadku konieczności odparcia fizycznej agresji.

Od 2 tygodni w Zakładzie Karnym w Szczecinku testujemy novum jakim w ramach Służby Więziennej są nasobne kamery rejestrujące przebieg pełnienia służby przez funkcjonariuszy działu ochrony.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Szczecinku podejmują kolejne inicjatywy zmierzające do zwiększenia poziomu zatrudnienia skazanych.

Program "Praca dla więźniów" pozwoli na wybudowanie w Zakładzie Karnym w Szczecinku hali produkcyjnej, w której zostanie stworzonych co najmniej 20 miejsc pracy dla skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej