Akcja charytatywna „Dar serca”, zainicjowana przez Służbę Więzienną, dotarła do ośrodka szkolno - wychowawczego do dzieci niewidomych w Laskach.

Dwóch funkcjonariuszy z podkarpackich jednostek penitencjarnych zostało wyróżnionych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego za osiągnięcia w rywalizacji sportowej.

W dniach 6-8 lutego 2019 roku odbędzie się w Popowie VI Polski Kongres Penitencjarny. Organizatorami Kongresu są: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Polskie Towarzystwo Penitencjarne i Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Komitet Organizacyjny Kongresu zaprasza do udziału w obradach naukowców i praktyków zajmujących się problematyką penitencjarną, studentów, a w szczególności członków naukowych kół penitencjarnych.

Komunikat

19.11.2018

19 listopada 2018 r., w godzinach wieczornych, podczas spotkania ministra Zbigniewa Ziobry i wiceministra Patryka Jakiego z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowo Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na czele z przewodniczącym zarządu głównego Czesławem Tułą, podpisano porozumienie wypracowane w dniach 14-15 listopada 2018 r. przez zespół powołany do spraw zdiagnozowania problemów i rozpatrzenia postulatów dotyczących Służby...

Komunikat

13.11.2018

W dniu dzisiejszym o godz. 14.30 w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się już drugie spotkanie poświęcone w całości aktualnej sytuacji w Służbie Więziennej, ze szczególnym uwzględnieniem planowanego wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i pracowników.

11 listopada br. w całym kraju odbyły się uroczyste obchody uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Główne uroczystości miały miejsce się w Warszawie przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W obchodach Narodowego Święta Niepodległości licznie uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, na czele z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej gen. Jackiem Kitlińskim.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej