Dziś (19 maja br.) odbyła się uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Warszawie-Służewcu. W wydarzeniu uczestniczył wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Dziś (19 maja br.) odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Aresztowi Śledczemu oraz Zakładowi Karnemu Nr 1 we Wrocławiu, w którym wziął udział wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha.

Laserowa strzelnica, pokaz tresury psów specjalnych, przejażdżka więźniarką, wybijanie pamiątkowych monet, nagrody w kole fortuny, plenerowa wystawa – atrakcje przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników Nocy Muzeów.

Praca pielęgniarki, pielęgniarza i położnej nie należy do najłatwiejszych. Jest to służba drugiemu człowiekowi, pełniona z oddaniem, poświęceniem i sumiennością. Wszystkim Państwu wykonującym ten trudny, ale piękny i szlachetny zawód składam wyrazy głębokiego uznania i szacunku za codzienny wysiłek, za serce i opiekę nad pacjentami. Państwa kompetencje zawodowe, szczególne zaangażowanie i empatia stanowią o jakości oraz bezpieczeństwie...

Mając na względzie umożliwienie ścieżki rozwoju zawodowego funkcjonariuszom Służby Więziennej (szczególnie z pionu ochrony) od dnia 1 września 2022 roku została wprowadzona w Służbie Więziennej ogólna zasada naboru wewnętrznego na wakujące stanowiska w działach pozaochronnych aresztów śledczych i zakładów karnych, spośród funkcjonariuszy Służby Więziennej legitymujących się w szczególności, co najmniej 2 letnim stażem służby w Służbie Więziennej.

8 maja obchodzimy dzień bibliotekarza i bibliotek, a w dniach 8-15 maja po raz dwudziesty – Tydzień Bibliotek, którego tegorocznym hasłem jest: „Moja Twoja Nasza Biblioteka!".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej