Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi z wizytą w OSSW w Kulach OZ w Sulejowie

Posiedzenie ZG SOW

12.11.2019

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa

Słuchacze kursów przygotowawczych realizowanych w OSSW w Kulach OZ w Sulejowie zorganizowali podarunki dla dzieci z Domu Dziecka nr 4 w Łodzi

W dniach 04.10-25.10.2019 roku oraz 10.10-31.10.2019 roku w OSSW w Kulach OZ w Sulejowie odbyły się trzy kursy przygotowawcze.

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat." (Janusz Korczak)

Młodzi funkcjonariusze po raz kolejny odpowiedzieli na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej