W Areszcie Śledczym we Wrocławiu zakończył się program aktywizacji zawodowej „Jak szukać pracy 2”. W ramach tego programu readaptacyjnego brało udział 9 skazanych. Zajęcia prowadzone były we współpracy wychowawcy, doradcy zawodowego delegowanego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP we Wrocławiu oraz przedstawiciela Urzędu Pracy z Wrocławia.

W areszcie śledczym we Wrocławiu zakończyła się kolejna edycja programu readaptacyjnego ' Dogoterapia 2' realizowanego przy współpracy z  Dogfield JMC.

28 maja br. w areszcie śledczym odbyło się kolejne szkolenie „Bezpieczni w służbie i w pracy” czyli jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku.

Na zaproszenie Stadionu Wrocławskiego delegacja z aresztu śledczego we Wrocławiu i funkcjonariuszy GISW wzięła udział w festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka.

Dzięki podpisanemu porozumieniu między Sądem Okręgowym we Wrocławiu a naszą jednostką w dniu 22 maja br. gościła z oficjalna wizytą delegacja polskiego i niemieckiego wymiaru sprawiedliwości z Brunszwiku (Sąd Krajowy i Prokuratura Generalna).

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej