W Areszcie Śledczym we Wrocławiu rok 2018 upływa w  ramach „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”.

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu w dniu 31.10.2018r. zakończył się program aktywizacji zawodowej „Jak szukać pracy 4 edycja”. W ramach tego programu readaptacyjnego brało udział dziesięciu skazanych.

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu odbył się program dla skazanych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności za czyny związane z agresją lub przemocą. Program prowadzili mł. Psycholog, st. szer. Aneta Czerwińska-Dydo przy pomocy mł. wychowawcy, st. szer. Wojciecha Ligęzy.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się uroczystość związana z wręczeniem funkcjonariuszom Aresztu Śledczego we Wrocławiu odznaczeń resortowych i aktów nadania wyższych stopni służbowych. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Tomasz Raczyk.

W dniu 26.10.2018 r. w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu funkcjonariusze z naszej jednostki odebrali certyfikaty wręczone przez naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej we Wrocławiu, dr Tomasza Gałwiaczka.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego we Wrocławiu w dniu 11.11.2018r. brali udział w Narodowym Biegu 100-lecia zorganizowany w ramach V Biegu Ulicznego im. Świętego Marcina w Kępnie. W biegu wystartowało ponad 300 osób. Start 10 kilometrowego biegu zaplanowany był symbolicznie na godzinę 11:11. Tuż przed startem w biało-czerwonych koszulkach stanęli obok siebie amatorzy, wyczynowcy, pasjonaci oraz funkcjonariusze służb mundurowych, którzy wspólnie odśpiewali hymn...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej