"Skok w Nowy rok”

18.01.2019

2019 rok w Areszcie Śledczym we Wrocławiu rozpoczęliśmy naprawdę z wysokiego pułapu. Albowiem w dniu 5 stycznia na zaproszenie Funkcjonariusza Służby Więziennej odwiedzili jednostkę przedstawiciele Towarzystwa Lotniczego Świebodzice, którzy uczestniczyli w  spotkaniu z grupą skazanych. Była to druga wizyta osób reprezentujących Towarzystwo Lotnicze Świebodzice w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Pierwszy raz nasi goście odwiedzili nas w 2013 roku....

W ramach oddziaływań psychokorekcyjnych realizowanych na terenie Aresztu Śledczego we Wrocławiu w miesiącu grudniu zrealizowane zostały dwa duże programy readaptacyjne.

Dzięki rzetelnej pracy i pełnemu profesjonalizmowi 2 stycznia br. Funkcjonariusz Aresztu Śledczego we Wrocławiu ujawnił telefon komórkowy w paczce higieniczno-odzieżowej.

Dzięki współpracy funkcjonariuszy działu penitencjarnego z Księdzem Krzysztofem Wolnicą w dniu 13 grudnia 2018 roku grupa osadzonych uczestniczyła w spotkaniu adwentowym, które poprowadził Ksiądz prof. Bogdan Ferdek.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Aresztu Śledczego we Wrocławiu składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha, pomyślności, wytrwałości w realizacji planów zawodowych i osobistych!

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu zrealizowano kolejne warsztaty nauki relaksacji i wizualizacji dla skazanych. Uczestnikami programu w zakresie kształtowania umiejętności społecznych byli tym razem wieloletni recydywiści penitencjarni, którzy na obecnym etapie swojego życia jawią się, jako osadzeni zmotywowani do zmiany i pracy nad sobą.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej