Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie mjr Grzegorz Woscholski, podpisał kolejną umowę, następstwem której skazani zostaną zatrudnieni przy produkcji szyb w firmie WWGlass.

Biała

13.09.2021

W piątek (10 września) Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie mjr Grzegorz Woscholski wspólnie z  Komendantem KPP w Wejherowie oraz zastępcą Komendanta PPSP w Wejherowie, złożył wieniec przy grobach poległych oficerów i żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców w Białej.

„Na ulicach pusto. Z głównej ulicy wyjechały dwa samochody pancerne. W każdym z nich siedział oficer z kilku żołnierzami, z karabinami nastawionymi na wysokości drzwi i okien…..”

„Morze, nasze morze, wiernie ciebie będziem strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać…”

W sercu Afryki, na obszarze zbliżonym do powierzchni przeciętnego polskiego województwa żyje prawie 12 milionów ludzi, mających za sobą krwawą historię podziałów, zakończonych ludobójstwem. Chociaż dziś Rwanda jest jednym z nowocześniejszych państw Afryki, jest jednocześnie państwem, którego mieszkańcy w dalszym ciągu potrzebują pomocy. Tę pomoc niosą także Polacy.

KOMUNIKAT

22.07.2021

Od dnia 19 lipca 2021r. przywraca się w Areszcie Śledczym w Wejherowie realizację widzeń określonych w art. 105a i art. 217 kodeksu karnego wykonawczego, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Widzenie trwa 60 minut . W miesiącu osadzony może korzystać z ilości widzeń określonych w art. 105a kkw . Widzenia w Areszcie Śledczym w Wejherowie udzielane są w soboty i niedziele. Widzeń w niedzielę udziela się w pierwszej...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej