Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronowirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

15 lipca br. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy płk Radosławem Salakiem -Dyrektorem Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce a Panem Patrykiem Markuszewskim -Prezesem Fundacji „Nie Zapomnij o Nas”.

6 lipca zostało podpisane porozumienie o współpracy naukowo – dydaktycznej pomiędzy płk Radosławem Salakiem - Dyrektorem Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce a prof. dr hab. inż. Andrzejem Dobrowolskim - Prorektorem ds. naukowych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Wystartowała kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego "To co Polskie", którego organizatorem jest białołęcki areszt śledczy. Patronat nad konkursem objęła Fundacja Dom Kultury.

26 czerwca na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Został ustanowiony w 1987 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby zwrócić uwagę na problem używania substancji psychoaktywnych wśród społeczeństwa.

23 czerwca funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce podczas czynności profilaktycznych ujawnili przedmioty niedozwolone, które znajdowały się w rejonie jednego z pawilonów mieszkalnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej