Oddziaływania resocjalizacyjne wobec osób pozbawionych wolności mogą mieć różną formę. Najważniejsze jest aby wzbudzać w skazanych chęć współdziałania. Tak też się stało podczas realizacji zajęć kulturalno-oświatowych, w trakcie których osadzeni stworzyli książeczkę dla dzieci pt. „Bajki zza krat”.

W każdej jednostce penitencjarnej działa radiowęzeł. Radiowęzeł stanowi główny nośnik komunikatów i istotnych informacji przekazywanych osobom pozbawionym wolności. Także w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce jest radio. Więzienny radiowęzeł, stanowi dla wielu osadzonych nieodzowny element dnia.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce zawarł porozumienie dotyczące współpracy z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Pułtusk. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną COVID-19 porozumienie zostało podpisane w formie zdalnej.

Święto Służby Więziennej jest okazją do wspomnień o historii naszej formacji, a także uroczystą chwilą do złożenia podziękowań wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za ich codzienny trud, zaangażowanie, dyspozycyjność oraz profesjonalizm decydujący o bezpieczeństwie zarówno wewnątrz jednostek penitencjarnych jak i całego społeczeństwa.

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce zawarł porozumienie dotyczące współpracy z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Jabłonna. Porozumienie stanowi podwaliny współdziałania w zakresie aktywizacji osadzonych do działalności na rzecz Lasów Państwowych i prowadzenia oddziaływań penitencjarnych poprzez popularyzację postaw ekologicznych, prospołecznych oraz obywatelskich.

4 lutego na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem. To doskonała okazja do przypomnienia o tym, że najcenniejsze w naszym życiu jest zdrowie oraz o tym jak ważna w zapobieganiu chorobom nowotworowym jest profilaktyka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej