Problematyka procesu szkolenia psów specjalnych, uregulowania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania zadań służbowych; różnice w zakresie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego oraz półotwartego to tylko nieliczne zagadnienia poruszane podczas wizyty plenerowej maturzystów klasy o profilu mundurowym (policyjnym).

19 kwietnia br. reprezentanci starogardzkiego Aresztu Śledczego spotkali się z maturzystami Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie im. Komisji Edukacji Narodowej. Celem wizyty było przybliżenie uczniom specyfiki naszej formacji, a także wskazanie możliwości podjęcia służby w naszych szeregach po zakończeniu nauki w szkole średniej.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim – mjr Monika Kozoń, mjr Marzena Grochocka-Buchholz oraz kpr. Piotr Prokopów wzięli udział w Kościerskich Targach Pracy i Edukacji zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie.

W ubiegłym tygodniu odbyło się szkolenie strzeleckie dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

W murach starogardzkiej jednostki penitencjarnej gościli słuchacze Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie.

Starogardzką Służbę Więzienną na VII Targach Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie reprezentowali kpt. Kamila Turzyńska oraz por. Leszek Kolaska.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej