Czym są mediacje?

25.10.2019

W dniu 24 października 2019 r. SSO Joanna Kaczmarek-Kęsik – koordynator do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Radomiu oraz Prezes Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Radomiu pani Małgorzata Mąkosa przeprowadziły w Areszcie Śledczym w Radomiu spotkanie informacyjne dla skazanych dotyczące mediacji

24 października 2019 r. uczniowie klas maturalnych I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej spotkali się z funkcjonariuszami z Aresztu Śledczego w Radomiu.

W dniu 22 października pan Robert Czerniak spotkał się ze skazanymi w Areszcie Śledczym w Radomiu w ramach trwającego programu resocjalizacji

18 października 2019 r. wyłoniono zwycięzców III Ogólnopolskiego Konkursu Mini Salon Autoportretu Radom 2019 zorganizowanego przez Areszt Śledczy w Radomiu pod patronatem Związku Polskich Artystów Plastyków – Okręg Radomski.

Areszt Śledczy w Radomiu na uroczystej immatrykulacji studentów Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu.

17 października 2019 r. pan Wojciech Kubiak spotkał się ze skazanymi w Areszcie Śledczym w Radomiu w ramach programu resocjalizacji

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej