14 listopada 2022 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Jarosław Banasik wręczył funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim awanse na wyższe stopnie służbowe

Piotrkowska Służba Więzienna uczestniczyła w miejskich obchodach 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Aktualny nabór dotyczy takich stanowisk jak: psycholog, terapeuta, kierowca, kwatermistrz, strażnik, pielęgniarz/ratownik medyczny

W celu doskonalenia kadry penitencjarnej Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim w przeciwdziałaniu zorganizowanym grupom przestępczym w dniu 19 października 2022 roku zapoznała się ona z wynikami polskich i zagranicznych badań dotyczących tego zjawiska

20 października 2022 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji, a w dniach 17-21.10.2022 roku Tydzień Mediacji. W tym czasie w całej Polsce odbywają się liczne wydarzenia promujące pozasądowe metody rozwiązywania sporów. W wydarzeniach udział biorą mediatorzy, sędziowie oraz przedstawiciele różnych zawodów zainteresowanych tą tematyką, w tym Służba Więzienna

Kandydaci na funkcjonariuszy mogą składać dokumenty do dnia 2 listopada 2022 roku

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej