1 kwietnia br. w  ramach programu readaptacji społecznej z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych - teatr więzienny „WIDNO-KRĘGI' oraz "DRUGA SZANSA" - osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie wzięły udział w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu.

Odprawa roczna

15.03.2019

15 marca br. w sali Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu odbyła się roczna odprawa służbowa poświęcona analizie funkcjonowania w 2018 r. Aresztu Śledczego w Opolu oraz podległych mu oddziałów zewnętrznych w Turawie i Opolu.

14 marca br. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu odwiedzili uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu. W czasie trwającego dwie godziny spotkania młodzież została zapoznana ze specyfiką pracy w Służbie Więziennej. Wszystkim przedstawiono ofertę edukacyjną nowo utworzonej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, będącej alternatywą dla uczniów zainteresowanych formacjami mundurowymi.

1 marca br. Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu kpt. Tomasz Jastrzębski oraz por. Jakub Graczyk wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się w Opolu.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu, Oddziału Zewnętrznego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie wzięli czynny udział w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta oraz 100-lecia powstania Służby Więziennej.

Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej