Wiosenne porządki nie tylko od święta. Służba Więzienna okręgu olsztyńskiego świadoma ekologicznie. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”.

Oddziaływania resocjalizacyjne oparte na kulturze i sztuce nie tylko pozwalają na zmianę nieprawidłowo ukształtowanych postaw osadzonych, zachowań antyspołecznych na prospołeczne, ale również na wykreowanie nowych parametrów tożsamości więźniów.

Wyjątkowy dzień dla wyjątkowych kobiet.

Odpowiadamy na apel i przystępujemy do ogólnopolskiej akcji oddawania osocza pod patronatem wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia.

Służba Więzienna okręgu olsztyńskiego włączyła się do akcji pomocowej dla chorego na SMA Ksawerka z Bartoszyc.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej