1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, święto poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia Polski. W uroczystym spotkaniu z okazji Narodowego Święta wzięła udział kpt. Maja Podolszyńska – Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego, w tym ppłk Marek Rogoziński, Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku podpisali porozumienie z Akademią Jagiellońską w Toruniu określające wzajemną współpracę dotyczącą nowo tworzonego kierunku studiów psychologicznych.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku uczestniczyli w spotkaniu z uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marynarzy WOP w Gdańsku przedstawiając ofertę rekrutacyjną Służby Więziennej.

W gdańskim areszcie zakończono program readaptacyjny #CzapkaOdSerca, w którym wzięły udział skazane kobiety. Czapki uroczyście zostały przekazane przez ppłk. Marka Rogozińskiego - zastępcę Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku na ręce Piotra Białkowskiego – ambasadora Fundacji Ronalda McDonalda.

Obchodzony po raz pierwszy Dzień Tradycji Służby Więziennej był okazją do nadania funkcjonariuszom Służby Więziennej wyższych stopni służbowych.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami stowarzyszenia WAGA oraz dziennikarzami Radia Pogoda, w celu przekazania wyrobów rękodzielniczych wykonanych przez skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej