W środę 27 marca elbląski areszt zorganizował spotkanie z grupą młodzieży stojącą na progu wyboru dalszej ścieżki kształcenia i swojego przyszłego zawodu. Wizyta studyjna dała okazję do naocznego poznania pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Elbląski areszt od wielu lat organizuje spotkania z historią w celu propagowania patriotyzmu i przywiązania do ojczyzny. W rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości ta forma oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osadzonych nabiera szczególnego znaczenia.

Redakcja “Dziennika Elbląskiego” ogłosiła wyniki plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców „Dziennika Elbląskiego” 2018 roku. Sierżant Artur Zieliński zdobył puchar zajmując trzecie miejsce.

„Ku chwale ojczyzny” rozbrzmiewało w tym roku gromko i wyjątkowo często gdyż celebracja Święta Służby Więziennej łączyła się z uroczystymi obchodami 100-lecia polskiego więziennictwa.

W czwartek 14 lutego, elbląska Służba Więzienna wzięła udział w  uroczystych obchodach 77 rocznicy powstania Armii Krajowej – największej i najlepiej zorganizowanej podziemnej organizacji wojskowej w okupowanej Europie.

Zatrudnienie skazanych, szkolenia i kursy zawodowe od wielu lat stanowią główną metodę oddziaływań resocjalizacyjnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej