W Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu odbywa się dwudniowe szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla kilkunastu pracowników Sądu Rejonowego w Zabrzu poprowadzone przez Grupę Interwencyjną Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach. Głównym jego celem jest poprawa bezpieczeństwa podczas wykonywania codzienny obowiązków służbowych.

Sport, rekreacja ruchowa czy aktywność fizyczna są obecne za każdym więziennym murem. Piłka nożna, tenis stołowy, dart, zajęcia biegowe, siatkówka, koszykówka a nawet zajęcia w pobliskiej krytej pływalni. Rodzaj realizowanych zajęć uzależniony jest od infrastruktury jednostki i pory roku ale przede wszystkim chęci osadzonych. Jak wszystko w Służbie Więziennej również i one mają swoje cele - nie zawsze jasne i nie zawsze czytelne dla każdego.

Funkcjonariusze i  pracownicy Aresztu Śledczego w Bytomiu oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej ,,Paczka dla bohatera’’.

Zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia to czas radości, ale też czas, który skłania ludzi do refleksji nad swoim dotychczasowym życiem. Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu czynią starania, by także osoby pozbawione wolności przy tej okazji dokonały takich rozważań. Podejmują szereg inicjatyw mających na celu pokazanie osadzonym, jak olbrzymie znaczenie ma dzielenie się z innymi. Dzięki ich staraniom skazani...

W dniu 13 grudnia 2022 r. funkcjonariusze bytomskiego aresztu udzielili pomocy ofiarom wypadku drogowego.

Udaremniony przemyt

01.12.2022

Dzięki czujności i profesjonalizmowi Funkcjonariuszy Służby Więziennej po raz kolejny udaremniono próbę przemytu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej