W Areszcie Śledczym w Bytomiu zrealizowano autorski program readaptacyjny skierowany do osadzonych p. n. „Amor patriae nostra lex” „Miłość ojczyzny naszym prawem”.

Komunikat

20.12.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-Cov-2, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

Funkcjonariusze i  pracownicy Aresztu Śledczego w Bytomiu przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej ,,Szlachetna Paczka”.

Komunikat

11.12.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-Cov-2, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

W ramach współpracy Aresztu Śledczego w Bytomiu z Fundacją Zaczytani.org. w Piekarach Śląskich biblioteka naszej jednostki wzbogaciła się o nowe książki.

Komunikat

03.12.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-Cov-2, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej