27 czerwca Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach mjr Katarzyna Gorzkowska podpisała umowę z nowym kontrahentem - firmą PAKPRINT Systemy Opakowań, reprezentowaną przez Pana Marka Rzeźniczka.

Areszt Śledczy w Katowicach chętnie włącza się w różnorodne akcje charytatywne. Tym razem z inicjatywy samych funkcjonariuszy tutejszego aresztu została zorganizowana zbiórka na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM nr 1 w Katowicach.

15 czerwca w Areszcie Śledczym w Katowicach odbyła się lekcja dla uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2  w Katowicach.

Podziękowanie

14.06.2023

Pragnę jeszcze raz gorąco podziękować wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom Aresztu Śledczego w Katowicach, funkcjonariuszom w stanie spoczynku i innym osobom zaangażowanym w organizację wielkiego święta naszej jednostki, które miało miejsce 12 czerwca 2023 r. Bez Państwa wkładu, zaangażowania, chęci i pozytywnej energii to wydarzenie, w tak pięknej i dostojnej oprawie, po prostu by się nie odbyło. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję.

Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach ponownie odwiedzili Areszt Śledczy w Katowicach. Była to ostatnia w tym roku akademickim wizyta studyjna.

12 czerwca 2023 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Katowicach. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, minister, członek Rady Ministrów Michał Wójcik, a także Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej