Ponad 140 nowych pozycji trafiło do aresztowej biblioteki. Oprócz książek zbiory zasiliły też puzzle i gry planszowe, płyty CD i DVD. Nowe pozycje przekazane zostały czytelnikom przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach.

Współpraca Aresztu Śledczego w Gliwicach z Zespołem Szkół Ekonomiczno – Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach będzie kontynuowana. Uczniowie kolejnych roczników klas mundurowych poznają specyfikę pracy funkcjonariusza Służby Więziennej.

Komunikat

11.06.2021

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 z późn. zm. ), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 poz. 53) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm. ) mając na uwadze konieczność podjęcia działań...

Komunikat

01.06.2021

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 z późn. zm. ), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 poz. 53) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm. ) mając na uwadze konieczność podjęcia działań...

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

„Znajdziesz mnie w bibliotece” to tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek, który obchodzone jest już po raz 18-ty. Ponad 9 tysięcy - tyle pozycji mieści w swoich zbiorach biblioteka Aresztu Śledczego w Gliwicach. Książki to prosty sposób na dostęp do kultury, nauki, rozwijania zainteresowań. Osadzeni chętnie korzystają z tej możliwości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej