Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu i Aresztu Śledczego w Mysłowicach wzięli udział w Targach Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu.

Słuchacze z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie przygotowują się do egzaminu zawodowego.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu, obok funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rawiczu, przeprowadzili zajęcia podczas zgrupowania dla uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce.

W Cieszynie na hali MOSIR w dniach 21-22 października 2023 r. odbyło się kolejne Szkolenie Służb Mundurowych organizowane przez Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych. Współorganizatorem tego wydarzenia był Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe z Cieszyna.

12 i 19 października 2023 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi spotkali się z młodzieżą z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie.

Zmiany personalne w Służbie Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej