Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Barczewie udaremnili próbę przemytu. Nadawca paczki adresowanej do osadzonego ukrył telefon komórkowy, który chciał przemycić do więzienia w czajniku.

Anioły dla dzieci

26.11.2020

Zakład Karny we Włocławku przekazał Hospicjum Pomorze Dzieciom prace plastyczne i rękodzielnicze.

10 nowo przyjętych funkcjonariuszy okręgu katowickiego uczestniczyło w kursie przygotowawczym. Dziś wszyscy pomyślnie zdali egzamin końcowy.

Do Dyrektora Zakładu Karnego w Białymstoku wpłynęło podziękowanie z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, za szlachetną postawę jednego z naszych funkcjonariuszy.

Prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych ukierunkowanych na minimalizowanie deficytów osadzonych to trudna praca. Oddziaływanie względem skazanych przebywających w oddziałach dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi jest jeszcze trudniejsze.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko przekazali prace plastyczne osadzonych z przeznaczeniem na aukcje charytatywne organizowane przez Fundację NASZPIKOWANI.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej