Kolejna grupa maturzystów mogła uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w Służbie Więziennej. Tym razem byli to tegoroczni maturzyści z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach im. mjr. Henryka Sucharskiego.

W CKU w Wojkowicach rozpoczyna się nabór na kolejny semestr nauki dla osób pozbawionych wolności z podgrupą P-2, P-3, M-2, M-3.

KOMUNIKAT

22.04.2022

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną uchylone zostają obostrzenia dotyczące udzielania widzeń osadzonym

W wojkowickim Zakładzie Karnym Biskup Diecezji Sosnowieckiej - Ksiądz Grzegorz Kaszak odprawił Mszę Świętą oraz udzielił osadzonym sakramentu bierzmowania

Funkcjonariusze, pracownicy oraz osadzeni z Zakładu Karnego w Wojkowicach oraz Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga zorganizowali pomoc  dla uchodźców z Ukrainy

Kolejny numer więziennego magazynu „Kalejdoskop” i kolejna grupa osadzonych, która ukończyła program

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej