26.06.2023r. w Zakładzie Karnym w Wojkowicach, odbyło się szkolenie kadry kierowniczej Okręgowego Inspektoratu Słuzby Więziennej w Krakowie nt. „Przeciwdziałanie narkomanii, jako jedno z zadań Służby Więziennej”.

22 czerwca br. w Trzebini na rynku, odbyła się akcja oddawania krwi. Wzięli w niej udział funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wojkowicach.

W Zakładzie Karnym w Wojkowicach mieliśmy okazję gościć uczniów z Zespołu Szkół nr 1 z Piekar Śląskich w ramach Ogólnopolskiego programu Służby Więziennej związanego z edukacją proobronną młodzieży „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”.

Na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej odbyło się spotkanie, w celu podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach a Zakładem Karnym w Wojkowicach. Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach mjr Jarosław Wrona oraz Prodziekan Uniwersytetu SWPS reprezentowany przez Panią dr Joanna Kabzińska podpisali porozumienie o współpracy.

W dniu 01.06.2023r. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wojkowicach odwiedzili dzieci z Przedszkola „Radosna Wyspa” należącego do Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Po raz kolejny, z inicjatywy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie płk Tomasza Wierciocha oraz kapelana Służby Więziennej Zakładu Karnego w Wojkowicach Księdza Rafała Madeja, funkcjonariusze Służby Więziennej, mogą uczestniczyć w tak wyjątkowym dniu jakim jest Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej