15 listopada 2023 r. dokonano odbioru końcowego II etapu robót budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach”, na realizację którego Zakład Karny we Wronkach uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 22 670 117,65 zł.

W ubiegłym tygodniu w Zakładzie Karnym we Wronkach z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej miały miejsce ćwiczenia ochronne.

11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. Upamiętnia ono odzyskanie przez Polskę w 1918 roku wolności po latach zaborów i jednocześnie zawieszenie broni w I Wojnie Światowej na froncie zachodnim, które było świętem całej ówczesnej Europy.

2 listopada 2023 r. Zakład Karny we Wronkach odwiedziła kolejna grupa uczniów, tym z razem z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Osoby pozbawione wolności objęte leczeniem terapeutycznym w związku z uzależnieniem od alkoholu bądź środków odurzających lub innych substancji psychoaktywnych uczestniczyły w zorganizowanym spotkaniu z Gniewomirem Knapskim.

Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w ramach oddziałów dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz innych niż alkohol substancji psychoaktywnych uczestniczyli w spotkaniu z Piotrem Lauferem przedstawicielem firmy „Podaj Dłoń”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej