W dniu 11 lipca 2019 roku z inicjatywy personelu Działu Terapeutycznego Zakładu Karnego w Wołowie oraz jednego z osadzonych odbył się kolejny konkurs z cyklu „Lasy Polski” pt. „Ptaki Drapieżne Polski”.

W miniony czwartek została podpisana umowa intencyjna pomiędzy Skarbem Państwa – Zakładem Karnym w Wołowie a przedsiębiorstwem „MATEX” sp. z o.o., dotycząca utworzenia nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności, odbywających karę w wołowskiej jednostce penitencjarnej.

W dniu 26 czerwca 2019 roku w Oddziale Terapeutycznym wołowskiego Zakładu Karnego odbyła się prelekcja dotycząca historii Zakładu Karnego w Wołowie połączona z testem wiedzy dla osadzonych z tematyki dotyczącej losów Żołnierzy Wyklętych oraz historii wołowskiego więzienia.

W dniach 5, 11 i 12 czerwca br. w oddziale terapeutycznym wołowskiego więzienia odbyły się zajęcia dla osadzonych w ramach warsztatów "Aktywny alfabet nie tylko dla najmłodszych" .

Z inicjatywy mjr. Łukasza Michułki – starszego wychowawcy działu penitencjarnego będącego jednocześnie wychowawcą ds. biblioteki oraz p. Czesława Gołąb – polonisty wołowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w dniu 11 czerwca br. zorganizowano piątą odsłonę konkursu ortograficznego o tytuł mistrza ortografii.

W dniu 14 czerwca br. na terenie strzelnicy Zakładu Karnego w Wołowie odbyła się kolejna odsłona rywalizacji funkcjonariuszy z jednostek okręgu wrocławskiego w strzelaniu precyzyjnym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej