W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych coraz więcej skazanych znajduje zatrudnienie w ramach „Programu Praca dla Więźniów".

Dla skazanych, którzy aktywnie uczestniczą w prawosławnym życiu religijnym, zorganizowana została uroczysta msza. Inicjatorem był Wiaczesław Janiel - kapelan prawosławny w naszej jednostce penitencjarnej.

Sanocka placówka po raz kolejny ze wsparciem Służby Więziennej.

„Człowiek został stworzony dla człowieka, aby człowiek pomagał człowiekowi.” - Św. Ambroży

Na przełomie listopada i grudnia w czterech szkołach powiatu leskiego i sanockiego odbyły się lekcje wychowawcze z udziałem wychowawcy, psychologa oraz jednego z osadzonych z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych.

Cela 33

05.12.2021

W czterdziestą rocznicę ogłoszenia przez władze PRL stanu wojennego, w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych powstaje film o bohaterach tych czasów – internowanych działaczach opozycji antykomunistycznej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej